پرسش های متداول

1- نحوه ارسال دستگاه به چه صورت می باشد؟ 

  • تمام دستگاه ها از طریق پست تیپاکس در بسته بندی مناسب ارسال می شود.

2- آیا دستگاه ها در فضای باز نیز قابل استفاده می باشند ؟

  • با پژوهش ها و توسعه های انجام شده روی مدارهای الکترونیکی، هیچ گونه نویزی روی دستگاه وجود ندارد و در همه شرایط قابل استفاده می باشد.

3- نقطه قوت دستگاه های شما نسبت به سایر دستگاه ها چیست ؟ 

  • علاوه بر بنیان قدرتمند یک شرکت دانش بنیان در پشتیبانی و توسعه این سامانه ها، قطعات یهینه سازی شده و قیمت تمام شده پایین در عین ارتقای کیفیت نقطه قوت اصلی می باشد. 

4- آیا دستگاه گارانتی یا خدمات پس از فروش دارد ؟ 

  • بله گارانتی معتبر به همراه پشتیبانی مداوم از دستگاه ها انجام می شود.