همکاری در فروش

شرکت صنایع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند در حوزه کلینل در موارد زیر دعوت به همکاری می کند:

1- فروش و بازاریابی دستگاه های ضدعفونی کننده توسط  همکاران 

2- اعطای نمایندگی فروش و پشتیبانی به شرکت ها 

3- جذب ایده های نوآورانه یا پر تقاضا با قابلیت تجاری سازی سریع در حوزه بیماریهای عفونی