شیوه پرداخت

روشهای پرداخت ارجح عبارتند از :

1-پرداخت آنلاین از طریق فروشگاه

2- پرداخت حضوری  بصورت نقدی 

3- پرداخت کارت به کارت  با هماهنگی قبلی